Spoločnosť E-P Rail Slovakia s.r.o. ( ďalej len ,, prevádzkovateľ“ ) ako prevádzkovateľ služby – Mobilná aplikácia Plaze (ďalej len,,MA Plaze alebo aplikácia“) rešpektuje vaše súkromie. MA Plaze ponúka možnosť hodnotiť jednotlivé miesta ( reštaurácie, kluby, úrady, koncerty, obchody a iné ), uvádzať aktuálnu situáciu na tom ktorom mieste, upozorňovať na prípadné udalosti, vytvárať udalosti a samozrejme možnosť komunikovať s ďalšími používateľmi MA Plaze. Tieto služby (ďalej len,,služby“) môžu využívať len registrovaní používatelia MA Plaze. Pri používaní našich služieb nám zverujete svoje informácie. Chápeme, že je to veľká zodpovednosť a usilovne pracujeme na tom, aby sme chránili vaše informácie a mali ich pod kontrolou.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sú určené na to, aby vám pomohli pochopiť, aké informácie zhromažďujeme, prečo ich zhromažďujeme a ako môžete aktualizovať, spravovať a vymazať vaše informácie.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sú súčasťou Podmienok používania služieb MA Plaze. Používanie Služieb z vašej strany podlieha Podmienkam používania služieb MA Plaze a týmto Zásadám ochrany osobných údajov a predstavuje váš súhlas s nimi.

V týchto Zásadách ochrany osobných údajov termín „osobné informácie“ znamená informácie, ktoré nám poskytnete, ktoré vás osobne identifikujú, ako napríklad vaše meno, e-mailová adresa, vek, pohlavie a za určitých okolností informácie o vašej polohe alebo iné údaje, ktoré prevádzkovateľ môže s takýmito informáciami primerane spojiť.

Kontaktujte prevádzkovateľa – oznámenia o porušení súkromia

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto Zásad ochrany osobných údajov alebo ak sa domnievate, že vaše súkromie bolo ohrozené počas používania Služieb, kontaktujte spoločnosť E-P rail Slovakia s.r.o. na adrese drozd@e-prail.sk  

Užívateľské účty a prístup k Službám

Upozorňujeme, že keď si nainštalujete MA Plaze  do svojho mobilného zariadenia, máte možnosť si v prostredí aplikácie vytvoriť špecifický, personalizovaný používateľský účet procesom registrácie („Účet“ alebo „Účet Plaze“). Po registrácii bude prevádzkovateľ zhromažďovať a používať vaše informácie, vrátane metaúdajov (ako je opísané nižšie), v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov. Toto používanie aplikácie a všetky aktivity, ktoré v nej vykonáte sú prepojené s Vaším účtom.

Používanie aplikácie môže byť možné aj bez ohľadu na to, či sa rozhodnete vytvoriť si používateľský účet. Ak sa rozhodnete používať Služby MA Plaze bez vytvorenia používateľského účtu, je možné aplikáciu používať bez potreby vykonania registrácie. V tomto prípade používateľ nevykonáva žiadne aktívne operácie, aplikácia je prístupná len na prezeranie.

Ak si vytvoríte používateľský účet v MA Plaze a heslo v aplikácii:

 • Všetky uskutočnené aktivity vykonané pod daným účtom budú výhradne previazané len s daným konkrétnym účtom. K nim patria informácie prijaté zo všetkých mobilných zariadení, v ktorých je spustená aplikácia, na ktorých ste sa rozhodli prihlásiť pomocou svojho používateľského mena a hesla;
 • S výnimkou opísanou v nižšie uvedenej odrážke a ako je vysvetlené v časti „Viditeľnosť” nižšie, váš Účet a informácie prepojené s vaším Účtom budú viditeľné iba pre prevádzkovateľa; a
 • Pri používaní aplikácie sa vaša približná poloha a ďalšie informácie, ktoré sa rozhodnete zverejniť, zobrazia ostatným používateľom.
 • Prevádzkovateľ bude priebežne vytvárať a vyžadovať dodatočné alebo odlišné formy identifikácie a autentifikácie na prihlasovanie a prístup k Službám alebo na prístup k určitým funkciám alebo vyhradeným častiam Služieb.
 • Vaše prihlasovacie údaje sú vašou zodpovednosťou. Nesiete všetku zodpovednosť za akékoľvek použitie alebo zneužitie vášho Účtu a osobných údajov v dôsledku odovzdania vašich prihlasovacích údajov inej osobe. Vaše prihlasovacie údaje musíte uchovávať v maximálnej tajnosti a zabrániť ich prezradeniu iným osobám. Často meňte svoje heslo, ale minimálne každých šesť mesiacov.

Informácie, ktoré zhromažďujeme

Chceme, aby ste poznali typy informácií, ktoré zhromažďujeme počas používania našich služieb z vašej strany

Spoločnosť E-P Rail Slovakia s.r.o. ako prevádzkovateľ MA Plaze zhromažďuje informácie s cieľom poskytovať lepšie služby všetkým svojim používateľom. Informácie, ktoré zhromažďujeme a to, ako sa tieto informácie používajú, závisí od toho, ako sa rozhodnete používať naše služby a ako si nastavíte svoje súkromie.

Informácie, ktoré ste vytvorili alebo nám poskytli:

 • Informácie o účte: informácie požadované pre vytvorenie používateľského mena, ktoré ste si vybrali, napríklad vaše meno, pohlavie, vek. Nezabudnite, že nepravdivé, nesprávne alebo neaktuálne informácie môžu spôsobiť, že vám nebudeme môcť poskytovať služby a kontaktovať vás v prípade potreby. Prevádzkovateľ výslovne uvádza polia, ktoré sa musia vyplniť. Ak nezadáte požadované potrebné údaje do týchto polí, možno nebudete vedieť vytvoriť svoje používateľské meno (stále však budete môcť používať naše Služby, ako je vysvetlené v predchádzajúcej časti „Užívateľské účty a prístup k Službám”); a/alebo
 • Informácie, ktoré ste sa rozhodli zdieľať s MA Plaze: informácie, ktoré sa rozhodnete zdieľať vrátane zvoleného používateľského mena, iných obľúbených možností, destinácií a miest, ktoré ste navštívili a podobne.
 • Komunikácia, ktorú si zvolíte prostredníctvom služieb MA Plaze: ak sa rozhodnete používať službu MA Plaze na komunikáciu s inými používateľmi MA Plaze alebo s tretími stranami prostredníctvom služieb MA Plaze, ako sú napríklad chatové správy alebo odosielanie vyznačených lokalít v MA Plaze. Môžeme tiež zhromažďovať informácie pri komunikácii s, napríklad, ak podáte žiadosť, obrátite sa na nás alebo nahlásite porušenie alebo zneužitie služby.
 • Informácie z vašich sociálnych sietí, ktoré ste sa rozhodli prepojiť s vaším účtom MA Plaze: môžete sa rozhodnúť prepojiť si účet v MA Plaze s vaším účtom na sociálnych sieťach. Ak sa tak rozhodnete, môžete zdieľať s prevádzkovateľom a/alebo s inými používateľmi informácie z vašich účtov na sociálnych sieťach, ako sú vaša profilová fotografia na Facebooku alebo iné osobné informácie, ktoré zdieľate. Viac informácií v časti Prepojenie so sociálnymi sieťami nižšie.

Informácie, ktoré zhromažďujeme počas vášho používania našich služieb

Zhromažďujeme informácie o vašej činnosti v Službách, ktoré používame na poskytovanie Služieb MA Plaze, vrátane funkcií, ktoré slúžia na personalizáciu vašich skúseností. K nim patrí, napríklad, navrhnutie obľúbených miest alebo destinácií, ktoré bežne navštevujete, aby sme zjednodušili vaše vyhľadávanie a cestovanie. Informácie o aktivitách, ktoré zhromažďujeme, môžu zahŕňať:

 • Podrobné informácie o polohe a mieste. Informácie o polohe a mieste sú zhromažďované, napríklad, vo forme signálov GPS (v kombinácii s časovou pečiatkou) a ďalších informácií odoslaných z vášho mobilného zariadenia, na ktorom je MA Plaze nainštalovaná a aktivovaná. Tieto informácie o polohe a mieste sa ukladajú do histórie polôh, ktoré ste hodnotili za pomoci MA Plaze. Typy zozbieraných údajov o polohe závisia čiastočne od vášho zariadenia a od nastavení účtu. Napríklad, v závislosti od vami vybratých nastavení zariadenia a/alebo nastavení vášho účtu môžeme zhromažďovať informácie o vašej polohe a cestovaní (alebo o necestovaní), aj keď nepoužívate aplikáciu, aby sme vám vedeli povedať, kedy je vhodné navštíviť preferované miesto, upozorniť vás na akciu v tejto destinácii, atď.;
 • Zhromažďujeme informácie o ľuďoch, stránkach, účtoch, hashtagoch a skupinách, s ktorými ste v spojení, a o spôsobe vašej interakcie s nimi v našich produktoch, napríklad informácie o tom, s ktorými ľuďmi komunikujete najčastejšie, alebo o skupinách, ktorých ste súčasťou.
 • vami hľadané výrazy alebo miesta;
 • vaše názory a interakcie s obsahom a reklamami;
 • vaše hlasové a zvukové informácie pri používaní hlasových a zvukových funkcií;
 • komunikáciu alebo iný obsah, ktorý ste sa rozhodli zdieľať s treťou stranou, vrátane používateľov MA Plaze prostredníctvom Služieb;
 • Veci, ktoré robia iní, a informácie, ktoré o vás poskytujú. Získavame a analyzujeme aj obsah, komunikácie a informácie, ktoré poskytujú iní ľudia, keď používajú naše produkty. Môže to zahŕňať informácie o vás, napríklad keď iní zdieľajú alebo komentujú fotku, na ktorej ste, keď vám pošlú správu alebo keď nahrajú, synchronizujú alebo importujú vaše kontaktné informácie.
 • vašu aktivitu na webových stránkach a aplikáciách tretích strán, s ktorými ste si prepojili svoj účet Plaze, alebo s ktorými komunikujete prostredníctvom Služby.

Metaúdaje (informácie o používaní zariadenia, prehliadača a aplikácie):

Po nainštalovaní MA Plaze zhromažďujeme informácie o používaní Služieb a informácie zo zariadenia, v ktorom je MA Plaze nainštalovaná. Napríklad:

 • Prevádzkovateľ môže zhromažďovať a zaznamenávať, ako často používate aplikáciu a na ako dlho, typ vášho zariadenia, jedinečné identifikátory, typ a verziu operačného systému, spotrebu batérie, informácie, ako je názov vášho mobilného operátora alebo poskytovateľa internetových služieb, jazyk, časové pásmo, mobilné telefónne číslo, IP adresa, webové stránky alebo aplikácie tretích strán, ktoré navštívite, používate alebo s ktorými komunikujete prostredníctvom Aplikácie, informácie, ktoré ste si prezerali v rámci našich Služieb, reklamy, ktoré sa vám zobrazili, alebo na ktoré ste klikli, skutočnosť, že ste použili Služby na komunikáciu s inými používateľmi a skutočnosť, že ste použili aplikáciu/služby tretích strán prostredníctvom MA Plaze na komunikáciu s tretími stranami a trvanie tejto komunikácie, adresu internetového protokolu (IP) a názov domény, ktorá vám slúži na prístup k Službám a geografickú polohu zariadenia, ktoré používate na prihlásenie a používanie služieb MA Plaze.
 • Prevádzkovateľ môže zhromažďovať aj informácie o aplikáciách nainštalovaných vo vašom zariadení, s ktorými sa môže MA Plaze prepojiť – napríklad Facebook.
 • Zhromažďujeme aj informácie o interakcii vašich zariadení s našimi Službami.

Informácie, ktoré zhromažďujeme o vás od našich partnerov

Spolupracujeme s reklamnými partnermi, vrátane subjektov patriacich do skupiny spoločností Google, aby sme vám zobrazovali relevantnejšie a užitočné reklamy na základe vašej aktivity v MA Plaze a informácií súvisiacich s identifikátorom vášho zariadenia (t.j. reklamné identifikátory alebo podobné technológie), ktoré nám poskytujú naši reklamní partneri. Identifikátor vášho zariadenia je možné nájsť v nastaveniach vášho zariadenia.

Môžeme tiež získať súhrnné informácie, z ktorých nie je možné identifikovať osoby, a analýzu z meraní tretích strán, vďaka ktorým sa dozvieme, ako naši používatelia reagujú na naše reklamy.

Na zhromažďovanie a ukladanie informácií používame rôzne technológie vrátane súborov cookies, reklamných identifikátorov dostupných v mobilných zariadeniach so systémom Android alebo podobné technológie, lokálne úložisko, lokálne úložisko prehliadača, vyrovnávaciu pamäť aplikácie, databázy a protokoly serverov.

Prečo prevádzkovateľ zhromažďuje údaje

Prevádzkovateľ môže používať informácie zhromaždené alebo poskytnuté vami na nasledujúce účely:

Poskytovanie našich služieb

Vaše informácie používame na poskytovanie našich služieb. Napríklad:

 • Používame vaše informácie o polohe a mieste a/alebo históriu vyhľadávania, aby sme poskytovali informácie o miestach, obchodoch a iných lokalitách a atrakciách vo vašej blízkosti; a
 • Mobilná aplikácia Plaze nepristupuje k telefónnym kontaktom používateľa. V prípade funkcionality „Vyhľadať priateľa“ alebo „Obľúbení priatelia“ manipuluje výhradne len so zoznamom používateľov, ktorí sú registrovaní na úrovni aplikácie.
 • Na poskytovanie reklamných služieb,
 • Na zdieľanie vašich príspevkov s ostatnými používateľmi Služieb a uľahčenie komunikácie medzi vami, prevádzkovateľom a ďalšími používateľmi.

Udržiavanie a zlepšovanie našich služieb

 • Používame vaše informácie, aby naše služby fungovali pre svoj účel, ako sú napríklad sledovanie udalostí alebo riešenie problémov, ktoré nám oznámite. A vaše informácie používame aj na zlepšovanie našich služieb alebo na vývoj nových funkcií alebo služieb.

Meranie výkonu

 • Údaje používame na analýzu a meranie, aby sme sa dozvedeli, ako sa používajú naše služby. Napríklad, analyzujeme údaje o vašom používaní Služieb, aby sme mohli optimalizovať dizajn produktu. Používame tiež údaje, ktoré zhromažďujeme o reklamách, ktoré ste si prezerali, alebo na ktoré ste reagovali (napríklad kliknutím na ne).

Komunikáciu s vami

 • Vaše informácie tiež používame na to, aby sme vám posielali aktualizácie, upozornenia, oznámenia a ďalšie informácie týkajúce sa Služieb;
 • Vaše informácie tiež môžeme používať na realizáciu prieskumov a dotazníkov; a ak budete kontaktovať prevádzkovateľa, môžeme zaznamenať vašu žiadosť, aby sme vám pomohli vyriešiť všetky vaše problémy.
 • Na základe vášho súhlasu poskytnutého vopred (v rozsahu vyžadovanom príslušnými zákonmi) môžeme použiť aj e-mailovú adresu, ktorú ste nám poskytli na odosielanie propagačných a/alebo marketingových materiálov. Môžete sa kedykoľvek rozhodnúť zrušiť odber týchto materiálov. V každom prípade, prevádzkovateľ nebude zdieľať vaše kontaktné údaje so žiadnym inzerentom, pokiaľ to nie je výslovne povolené alebo vyžadované zákonom.

Na ochranu prevádzkovateľa, našich používateľov, verejnosti a pre Právne účely

Môžeme tiež používať a spracúvať vaše informácie a obsah pomocou rôznych technológií na nasledujúce účely:

 • na dodržiavanie Podmienok používania služby alebo Zásad ochrany osobných údajov;
 • na kontaktovanie vás, ak sa prevádzkovateľ domnieva, že je to potrebné;
 • na dodržiavanie všetkých platných zákonov a pomoc orgánom činným v trestnom konaní podľa akýchkoľvek platných zákonov
 • na zistenie zneužitia a nezákonnej činnosti; na odhalenie a predchádzanie podvodu, sprenevere, porušovaniu, krádeže identity a iných nezákonným činnostiam a zneužívaniu Služieb;
 • na riešenie porúch a nedostatkov;
 • na prijatie akýchkoľvek opatrení v prípade sporu alebo súdneho konania akéhokoľvek druhu medzi vami a Službami alebo medzi vami a inými používateľmi alebo tretími stranami vo vzťahu k Službám alebo v súvislosti s nimi;
 • pre účely uvedené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov a v Podmienkach používania služby;
 • na zvyšovanie bezpečnosti a spoľahlivosti našich Služieb. Patrí sem zisťovanie, zabránenie a reagovanie na bezpečnostné riziká a technické problémy, ktoré by mohli poškodiť prevádzkovateľa, našich používateľov alebo verejnosť;

Pred použitím vašich informácií na účel, ktorý nie je zahrnutý v týchto Zásadách ochrany osobných údajov vás požiadame o váš súhlas.

Zdieľanie vašich informácií

Osobné informácie, ktoré zdieľate

Služby sú založené na komunite používateľov, ktorá verejne zdieľa informácie s prevádzkovateľom a s ostatnými členmi tejto komunity.

Používatelia sa môžu rozhodnúť predovšetkým zdieľať osobné údaje, ako sú meno, vek, pohlavie, fotografia, informácie o ich polohe, správy a ďalšie súbory. Tieto informácie môžu byť zdieľané priamo so Službami a so všetkými používateľmi. Tieto informácie môžu byť tiež zdieľané prostredníctvom služieb tretích strán (ako sú sociálne siete), ktoré sú prepojené so Službami na základe výberu používateľov.

Môžete sa rozhodnúť, či budete do Služby odosielať obsah, alebo nie. Avšak akýkoľvek obsah, ktorý sa rozhodnete zdieľať a odoslať na zverejnenie, nie je ani súkromný ani dôverný a mali ste predpokladať, že bude zverejnený a poskytnutý ostatným osobám. Informácie, ktoré sa rozhodnete odoslať, sa zverejnia spolu s vaším používateľským menom a s ďalšími informáciami vrátane osobných údajov, ktoré ste pripojili k vášmu verejne dostupnému používateľskému profilu. Nezabudnite, že napríklad miesta, ktoré ohodnotíte alebo okomentujete, sa môžu vzťahovať na vašu polohu v ich blízkosti. Preto by ste mali byť opatrný pri uverejňovaní osobných informácií prostredníctvom služieb iných než internet a mobilné telefonické siete.

Vaša e-mailová adresa nebude viditeľná pre ostatných na základe akýchkoľvek správ alebo používateľských príspevkov, ktoré zdieľate, alebo odošlete. Registrovaný používateľ vystupuje v prostredí aplikácie výhradne pod zvolenou prezývkou.

Snažíme sa, aby sme vám poskytli čo najlepšie skúsenosti pri používaní Služieb. Prevádzkovateľ však nemá žiadnu kontrolu nad správaním používateľov a vzdáva sa akejkoľvek zodpovednosti v tejto súvislosti. Používateľom odporúčame, aby dôkladne a starostlivo zvážili, či zverejnia alebo sprístupnia akékoľvek informácie a starostlivo preskúmali všetky potrebné detaily týkajúce sa akejkoľvek komunikácie s inými používateľmi pred akýmkoľvek zapojením sa do komunikácie alebo komunikovaním.

Účasť na akýchkoľvek aktivitách používateľov, v priamom alebo nepriamom dôsledku používania MA Plaze, je výhradne na vaše vlastné riziko. Prevádzkovateľ nie je za žiadnych okolností zmluvnou stranou akejkoľvek dohody uzavretej medzi používateľmi. Používateľ má výhradnú a maximálnu zodpovednosť za dodržiavanie všetkých zákonov, predpisov alebo iných povinností. My nepreberáme žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek stratu, škodu, náklady alebo výdavky, ktoré vám môžu vzniknúť v dôsledku alebo v súvislosti s vašou účasťou na akejkoľvek aktivite alebo udalosti iniciovanej, organizovanej alebo realizovanej používateľom alebo treťou osobou ani v súvislosti s akoukoľvek dohodou medzi používateľmi alebo tretími osobami, vrátane akýchkoľvek aktivít alebo udalostí akýmkoľvek spôsobom priamo alebo nepriamo súvisiacich so Službami alebo s ich používaním.

Prevádzkovateľ nepredáva, neposkytuje ani neprenajíma vaše osobné údaje tretím stranám.

Prevádzkovateľ nebude zdieľať vaše osobné údaje s inými osobami bez vášho súhlasu, s výnimkou nasledujúcich účelov a v potrebnom rozsahu:

 • Ako je nevyhnutné pre zjednodušenie a prevádzkovanie Služieb.
 • Ak sa domnievame, že ste porušili Podmienky používania služby alebo skúmame možné porušenie Podmienok používania služby, alebo sa domnievame, že ste zneužili svoje práva na používanie Služieb alebo sa dopustili konania alebo opomenutia, o ktorom sa prevádzkovateľ primerane domnieva, že porušuje akékoľvek platné zákony, predpisy alebo nariadenia. Prevádzkovateľ môže v týchto prípadoch zdieľať vaše informácie s orgánmi činnými v trestnom konaní a s inými príslušnými orgánmi a s treťou osobou, ktorá je povinná riešiť akýkoľvek dôsledok vášho priestupku;
 • Ak sme podľa zákona povinní zdieľať alebo poskytnúť vaše informácie;
 • V prípade sporu alebo súdneho konania akéhokoľvek druhu medzi vami a prevádzkovateľom alebo medzi vami a inými používateľmi vo vzťahu k Službám alebo v súvislosti s nimi;
 • V každom prípade, keď sa prevádzkovateľ primerane domnieva, že zdieľanie informácií je nevyhnutné na ochranu pred poškodením práv, majetku alebo bezpečnosti prevádzkovateľa, našich používateľov alebo verejnosti podľa požiadaviek alebo ustanovení zákona, vrátane zabránenia hroziacemu fyzickému poškodeniu alebo poškodeniu majetku;
 • Pre odhalenie, zabránenie alebo iné riešenie podvodov, bezpečnostných alebo technických problémov;
 • Prevádzkovateľ môže tiež zdieľať osobné informácie so spoločnosťami alebo s organizáciami prepojenými alebo pridruženými prevádzkovateľovi, ako sú dcérske spoločnosti, sesterské spoločnosti a materské spoločnosti.

Viditeľnosť

Upozorňujeme, že vaše používateľské meno a niektoré ďalšie informácie budú viditeľné pre ostatných požívateľov MA Plaze. Upozorňujeme, že vaše používateľské meno bude zahrnuté ku všetkým informáciám, ktoré odošlete na zverejnenie (napríklad hodnotenia alebo chatové správy). Bude preto viditeľné pre ostatných. Tiež – vaši priatelia v MA Plaze uvidia vaše meno a profilovú fotografiu a ďalšie informácie, ktoré ste si zvolili na zdieľanie s nimi.

Každý registrovaný používateľ má možnosť pri akejkoľvek aktívnej operácii ako napríklad napísanie komentáru alebo hodnotenie miesta zvoliť si, či chce konkrétny príspevok zverejniť pod svojim používateľským kontom alebo ako anonymný používateľ. Danú anonymitu nie je možné nastaviť v profile, ale používateľ si ju vždy vyberá v procese zverejňovania príspevku. Ak je možné túto funkcionalitu uplatniť, je registrovanému používateľovi vždy ponúknutá ako posledný krok v procese zverejňovania resp. pridávania akéhokoľvek typu nového záznamu. Funkcionalitu anonymizácie je možné uplatniť len vo vzťahu vytvorenia nových záznamov v Aplikácii, nie je možné ju využiť vo vzťahu na lokalizačné služby.

O každom používateľovi aplikácie, či už prihlásenom alebo neprihlásenom sa zbierajú štandardizované údaje, ktoré sú zasielané do online obchodov AppStore a Google Play. Tieto údaje slúžia výhradne na štatistické účely daných poskytovateľov služby Apple a Google. Súhlas na poskytnutie týchto údajov uskutočňuje používateľ priamo pri vytváraní používateľských účtom Google a Apple mimo prostredie MA Plaze.

Prepojenie so sociálnymi sieťami

Môžete sa rozhodnúť zdieľať informácie medzi vaším účtom v MA Plaze a účtom na sociálnych sieťach (napríklad Facebook). Prostredníctvom tejto funkcie si môžete vybrať, či chcete mať k dispozícii osobné údaje a iný obsah o vás zo sociálnych sietí, a či ich chcete previesť a zdieľať prostredníctvom Služieb. Podobne si môžete vybrať, či chcete mať k dispozícii osobné údaje a iný obsah o vás z MA Plaze, vrátane informácií o vašej polohe a mieste, a či ich chcete previesť a zdieľať prostredníctvom vášho účtu na sociálnych sieťach.

Nastavením svojho Účtu v MA Plaze na prepojenie so sociálnymi sieťami, vrátane toho, že sa prihlásite na účet v MA Plaze pomocou svojho účtu na sociálnych sieťach (napríklad pomocou vášho účtu na Facebooku a vášho účtu Google), súhlasíte s tým, že budete zdieľať informácie (vrátane osobných informácií) medzi MA Plaze a týmito sociálnymi sieťami, pre účely uvedené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov.

Používanie informácií poskytovaných prevádzkovateľovi zo strany sociálnych sietí sa riadi zásadami ochrany osobných údajov danej sociálnej siete a je riadené touto sociálnou sieťou, a nie týmito Zásadami ochrany osobných údajov.

Keď sa po prvýkrát pripojíte k účtu na sociálnych sieťach prostredníctvom Služieb alebo ak budete chcieť, aby sa Služby prepojili s vaším účtom na sociálnych sieťach, sociálna sieť vás požiada, aby ste jej povolili zdieľať vaše osobné údaje vedené v tejto sociálnej sieti s MA Plaze. Vaše informácie zhromažďujeme z účtu na sociálnych sieťach iba v súlade s povoleniami, ktoré ste nám udelili (napríklad vaše meno, emailovú adresu, zoznam priateľov, profilovú fotografiu a ďalšie informácie dostupné prostredníctvom príslušnej sociálnej siete).

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že Služby môžu mať prístup, sprístupňovať a uchovávať tieto informácie, aby boli k dispozícii na vašom Účte v MA Plaze, a to až do vymazania vášho Účtu v MA Plaze.

Upozorňujeme, že niektoré informácie, ktoré ste zadefinovali ako súkromné​​na účtoch sociálnych sietí tretích osôb, môžu byť zverejnené ostatným používateľom Služieb MA Plaze prostredníctvom Služieb po tom, ako povolíte sociálnej sieti zdieľať tieto informácie s MA Plaze.

Kontrola vašich osobných údajov

Určité informácie môžete vždy kontrolovať a aktualizovať tak, že zobrazíte vaše nastavenia účtu a prihlásenia.

Ak zistíte, že vaše informácie spojené s vaším Účtom nie sú presné, úplné alebo aktuálne, mali by ste urobiť všetky potrebné zmeny na ich opravu. Nezabudnite, že nepravdivé, nesprávne alebo neaktuálne informácie môžu zabrániť nastaveniu vášho používateľského mena a narušiť možnosť poskytovania Služieb pre vás.

Kontrola súkromia

Vaše nastavenia ochrany osobných údajov v aplikácii vám umožňujú rýchly prístup k nastaveniam a nástrojom, ktoré vám umožňujú chrániť vaše údaje a rozhodnúť sa, ako vďaka vaším informáciám môžete dostávať lepšie Služby.

Existujú aj iné spôsoby, ako kontrolovať informácie, ktoré prevádzkovateľ zhromažďuje, či už ste alebo nie ste prihlásený do Účtu v MA Plaze, vrátane nastavení na úrovni zariadenia: vaše zariadenie môže mať ovládacie prvky, ktoré určujú, aké informácie zhromažďujeme. Môžete, napríklad, upraviť nastavenia polohy vo vašom zariadení.

Vymazanie vašich informácií

Údaje uchovávame do času, keď už nie sú potrebné na poskytovanie našich Služieb a produktov, alebo pokým neodstránite svoj účet – podľa toho, čo nastane skôr. Toto je vecou konkrétneho prípadu a závisí to napríklad od charakteru údajov, od dôvodu, prečo sú zhromažďované a spracúvané, a od relevantných právnych alebo prevádzkových potrieb uchovávania. Napríklad keď niečo hľadáte v MA Plaze, svoje hľadanie si môžete kedykoľvek zobraziť vo svojej histórii hľadania a odstrániť ho odtiaľ, no záznam o tomto hľadaní sa odstráni až po určitom čase.

Ak sa rozhodnete zrušiť svoje konto, deaktivujeme ho a odstránime vaše osobné údaje. Pripomíname, že po zrušení vášho konta sa nebudete môcť viac prihlásiť a pristupovať ku svojim osobným informáciám. Kedykoľvek si však môžete založiť nové konto.

Ako spoločnosť Plaze

uchováva údaje, ktoré zhromažďujeme

Niektoré údaje môžete vymazať kedykoľvek, niektoré údaje sa odstránia automaticky a niektoré údaje si v prípade potreby uchováme dlhšiu dobu. Táto časť popisuje, prečo uchovávame rôzne typy údajov počas rôznych období.

 • Informácie uchovávané kým ich neodstránite – informácie týkajúce sa účtu. Tieto údaje budeme uchovávať na vašom Účte v MA Plaze, kým sa nerozhodnete ich odstrániť a/alebo ich aktualizovať.
 • Údaje, ktoré vypršia po určitom časovom období – v niektorých prípadoch nemusíte aktívne vymazať informácie, pretože nastavujeme obdobie uchovania na základe dôvodu zberu údajov. Môžeme tiež prijať kroky na anonymizáciu istých údajov v rámci stanovených časových období.
 • Informácie uchovávané do vymazania vášho Účtu v MA Plaze – isté údaje môžeme uchovávať počas doby trvania vášho Účtu v MA Plaze, ak sa vďaka tomu dozvieme, ako používatelia pracujú s našimi funkciami a pomôže nám to zlepšiť naše služby.
 • Informácie uchovávané dlhšiu dobu na vyhradené účely – niekedy nás obchodné a zákonné požiadavky zaväzujú uchovávať určité informácie na špecifické účely dlhšiu dobu. K dôvodom, pre ktoré uchovávame určité údaje dlhšiu dobu patria: _ Bezpečnosť, predchádzanie podvodom a zneužívaniu _ Dodržiavanie právnych alebo regulačných požiadaviek _ Zabezpečenie kontinuity našich služieb * Priama komunikácia s prevádzkovateľom.

Ako spoločnosť Plaze používa agregované informácie?

Prevádzkovateľ môže používať anonymné, štatistické alebo agregované informácie (vrátane anonymných informácií o polohe) vo forme, ktorá neumožňuje identifikáciu konkrétneho používateľa, pre správnu prevádzku Služieb, zlepšenie kvality Služieb, zlepšenie vašich skúseností, vytvorenie nových služieb a funkcií vrátane prispôsobených služieb, na zmenu alebo zrušenie existujúceho obsahu alebo služby a pre ďalšie interné, obchodné a štatistické účely (vrátane reklamy).

Prevádzkovateľ môže tiež používať anonymné, štatistické alebo agregované informácie zhromaždené o Službách vo forme, ktorá neumožňuje identifikáciu konkrétneho používateľa, odosielaním, šírením, prenosom alebo iným oznamovaním alebo sprístupnením týchto informácií používateľom Služieb, poskytovateľom služieb, partnerom a akejkoľvek inej tretej osobe. Napríklad, informácie o GPS, ktoré dostane z vášho mobilného zariadenia, môžu byť poskytnuté editorom máp v agregovanej a/alebo anonymnej forme, čo pomôže zlepšiť mapu a vyriešiť problémy s mapou atď.

Cookies

MA Plaze môže používať cookies a podobné technológie v Službách. Súbory cookie sú pakety informácií odosielané servermi Webovej stránky do vášho webového prehliadača a potom odosielané späť zo strany prehliadača po každom prístupe k serverom Webovej stránky.

Prevádzkovateľ môže používať cookies na rôzne účely, pre uľahčenie používania Webovej stránky, pre zhromažďovanie štatistických informácií, overenie informácií a prispôsobenie Webovej stránky podľa vašich osobných preferencií, a pre účely bezpečnosti informácií.

Niektoré cookies môžu stratiť platnosť, keď sa skončí návšteva a odídete z prehliadača. Iné cookies sú uložené na pevnom disku vášho počítača. Ak chcete zablokovať cookies Webovej stránky, použite tlačidlo pomoci v prehliadači a postupujte podľa pokynov. Nezabudnite, že zakázanie cookies môže skomplikovať alebo dokonca zabrániť používaniu Webovej stránky alebo jej niektorých funkcií.

Ďalšie informácie nájdete v našich Zásadách používania súborov cookies.

Reklamné kampane

Prevádzkovateľ umožňuje inzerentom realizovať reklamné kampane v Službách MA Plaze.

Informácie a reklamy, ktoré vidíte počas používania Služieb, môžu byť zacielené na základe vašej aktuálnej aktivity v MA Plaze, ako napr. vaša aktuálna poloha alebo miesto.

Nezdieľame informácie, ktoré vás osobne identifikujú u inzerentov, napríklad, vaše meno alebo e-mail, pokiaľ nás nepožiadate, aby sme tak robili.

Nezabudnite, že ostatní používatelia MA Plaze nesmú používať vaše kontaktné údaje ani náš interný účet správ na komerčné reklamné účely. Ak ste sa stretli s akýmkoľvek propagačným materiálom vytvoreným používateľmi, prosím, informujte nás.

Rozumie sa, že nie sme zodpovední za obsah uvedených reklám a dodávaných produktov alebo poskytovaných služieb tretími osobami a neodvolateľne a bezpodmienečne súhlasíte, že nebudeme niesť zodpovednosť za žiadne straty, škody, náklady alebo výdavky, ktoré utrpíte alebo vám vzniknú v dôsledku alebo v súvislosti s vyššie uvedeným.

Bezpečnosť informácií

Pre prevádzkovateľa má bezpečnosť informácií najvyššiu prioritu. Služby MA Plaze sú vytvorené so silnými bezpečnostnými funkciami, ktoré neustále chránia vaše informácie. Prevádzkovateľ implementuje systémy, aplikácie a postupy pre zabezpečenie vašich osobných informácií, minimalizáciu rizika krádeže, poškodenia, straty informácií alebo neoprávneného prístupu alebo použitia informácií. Napríklad, preverujeme naše postupy zberu, ukladania a spracúvania informácií vrátane fyzických bezpečnostných opatrení, aby sme zabránili neoprávnenému prístupu k našim systémom. Okrem toho obmedzujeme prístup k osobným informáciám na zamestnancov, ktorí tieto informácie potrebujú na spracovanie.

Poznatky, ktoré získavame z udržiavania našich služieb nám pomáhajú odhaľovať a automaticky zablokovať bezpečnostné hrozby, aby vás nikdy nezasiahli.

Tieto opatrenia však nedokážu zabezpečiť absolútnu istotu. Preto, aj keď prevádzkovateľ vyvíja veľké úsilie na ochranu vašich osobných informácií, nemôže zaručiť a nemôžete rozumne očakávať, že databázy MA Plaze budú imúnne voči akýmkoľvek nesprávnym konaniam, poruchám, nezákonnému zachyteniu alebo prístupu alebo voči iným druhom zneužitia a nesprávneho používania.

Dodržiavanie predpisov a spolupráca s regulačnými orgánmi

Tieto Zásady ochrany osobných údajov pravidelne kontrolujeme a preverujeme, či vaše informácie spracúvame spôsobom, ktorý je v súlade s nimi.

Dátové prenosy

Údaje uchovávame na serveroch a vaše informácie môžu byť spracúvané na serveroch nachádzajúcich sa mimo krajiny, v ktorej žijete. Zákony o ochrane údajov sa v jednotlivých krajinách líšia, pričom niektoré poskytujú väčšiu ochranu než iné. Bez ohľadu na to, kde sa spracúvajú vaše informácie, uplatňujeme rovnaké postupy ochrany, ako sú opísané v týchto zásadách.

Keď dostaneme formálne písomné sťažnosti, odpovieme osobe, ktorá podala sťažnosť. Pri riešení akýchkoľvek sťažností týkajúcich sa prenosu vašich údajov, ktoré s vami nemôžeme priamo riešiť, spolupracujeme s príslušnými regulačnými orgánmi vrátane miestnych orgánov na ochranu údajov.

Európske požiadavky

Ak sa na spracúvanie vašich informácií vzťahuje zákon o ochrane údajov Európskej únie (EÚ), zabezpečíme kontroly opísané v týchto zásadách, aby ste si mohli uplatniť vaše právo požadovať prístup, aktualizovať, odstrániť, vymazať a obmedziť spracúvanie vašich informácií.

Zároveň máte právo namietať voči spracúvaniu vašich informácií.

Vaše údaje spracúvame na účely opísané v týchto zásadách na základe týchto právnych dôvodov:

S vaším súhlasom

Žiadame o váš súhlas so spracúvaním vašich informácií na konkrétne účely a máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Svoje nastavenia používateľa si môžete kedykoľvek upraviť.

Keď sledujeme oprávnené záujmy

Vaše údaje spracúvame na základe našich oprávnených záujmov a oprávnených záujmov tretích osôb, pričom uplatňujeme príslušné záruky, ktoré chránia vaše súkromie. Znamená to, že spracúvame vaše informácie pre účely ako sú:

 • poskytovanie, udržiavanie a zdokonaľovanie našich služieb s cieľom uspokojiť potreby našich používateľov
 • vývoj nových služieb a funkcií, ktoré sú užitočné pre našich používateľov
 • informácie o tom, ako ľudia používajú naše služby (vrátane toho, ako reagujú na naše reklamy), aby sme zabezpečili a zlepšili výkonnosť našich služieb
 • prispôsobenie našich služieb, aby ste získali lepšiu skúsenosť s používaním služby
 • marketing pre informovanie používateľov o našich službách
 • poskytovanie reklamy, aby naše služby boli voľne dostupné pre používateľov
 • zisťovanie, zabránenie alebo iné riešenie podvodov, zneužívania, bezpečnostných alebo technických problémov s našimi službami
 • ochrana pred poškodením práv, majetku alebo bezpečnosti prevádzkovateľa, našich používateľov alebo verejnosti podľa požiadaviek zákona
 • realizácia prieskumu, ktorým zlepšíme naše služby pre našich používateľov a prinesieme prospech verejnosti
 • splnenie záväzkov voči našim partnerom, ako sú tvorcovia a držitelia práv
 • uplatňovanie právnych nárokov, vrátane preskúmania prípadných porušení príslušných Podmienok používania služby

Keď poskytujeme službu

Vaše údaje spracúvame tak, aby sme poskytli službu, o ktorú ste požiadali na základe zmluvy (vrátane našich podmienok používania služby).

Keď dodržiavame zákonné povinnosti

Vaše údaje budeme spracúvať, ak na to máme zákonnú povinnosť, napríklad, ak budeme reagovať v rámci právneho sporu.

Ak máte otázky, môžete kontaktovať prevádzkovateľa na adrese drozd@e-prail.sk

. A ak máte obavy týkajúce sa vašich práv podľa miestnych zákonov, môžete kontaktovať váš miestny úrad na ochranu údajov.

Zmeny týchto Zásad ochrany osobných údajov

Prevádzkovateľ môže priebežne meniť podmienky týchto Zásad ochrany osobných údajov. Pred vykonaním zmeny budú tieto uvedené na domovskej webovej stránke www.plaze.org , kde vysvetlíme zmeny Zásad ochrany osobných údajov spolu s porovnaním „starých” a „nových” verzií Zásad ochrany osobných údajov.

Ak budete pokračovať v používaní Služieb MA Plaze, bude to znamenať, že súhlasíte so zmenenými a doplnenými podmienkami. Ak nesúhlasíte s niektorými z pozmenených podmienok, nesmiete viac používať Služby MA Plaze.

Posledná úprava 22.5.2019